Τσίπηρας Νικόλαος

Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου Ζακύνθου
Οικονομικός Επόπτης Insuler
Πρόεδρος Δικτύου Συνεργασίας Περιφεριακής Ενότητας Ζακύνθου