Ταμαρέση Δ. Θεοδώρα

Επιχειρηματίας 
Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου