Αναστάσιος Μποτώνης

Τουριστικός Επιχειρηματίας
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων
Επιμελητηρίου Ζακύνθου