Μαλαφούρη Νίκη

Γ.Γραμματέας Επιμελητηρίου Ζακύνθου Οικονομικός Επόπτης ΕΕΔΕΓΕ.. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ