Ιάκοβος Ν. Κονταράτος

Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Επιμελητηρίου Ζακύνθου