Καμπιώτη Ευγενία

Διευθύντρια Επιμελητηρίου Ζακύνθου,
Γενική γραμματέας Συλλόγου υπαλλήλων επιμελητηρίων Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων Δυτικής Ελλάδας.